Suvremene fonološke teorije

Knjiga Suvremene fonološke teorije namijenjena je fonetičarima i lingvistima, jezikoslovcima širokog spektra – od onih koji se bave teorijskim izučavanjem jezika do onih kojima je podučavanje jezika struka.

16,72

4 na zalihi

SKU: 000234 Kategorija:

Opis

Autorica je uspjela čitatelju jednostavnim hrvatskim jezikom približiti često vrlo apstraktne i netransparentne pojmove, pravila i modele, što njezin prikaz čini pristupačnim širem krugu čitatelja, tj. kako sama kaže i onima “koji pri samom spomenu fonologije osjećaju nelagodu”. Njezina je argumentacija logična i razumljiva, a sve su opisane teorije i pojave ilustrirane pomno odabranim primjerima opisa različitih pojava u različitim jezicima koji se navode u literaturi. Obično je riječ o pojavama iz čitatelju poznatih jezika, ponajviše hrvatskoga i engleskoga, a samo tamo gdje se neki fonološki problem nije mogao ilustrirati primjerom iz tih jezika posegnula je i za primjerima “egzotičnijih” jezika. Dodatnu vrijednost njezinu rukopisu daje i vrlo obiman popis fonološke literature te osobito glosar fonoloških pojmova u kojemu su na koncizan, jednostavan i razumljiv način definirani gotovo svi važni pojmovi suvremene fonologije.

Iz recenzije Prof. dr. sc. Milana Mihaljevića

Knjiga Suvremene fonološke teorije relevantno je djelo koje ima i znanstvenu i stručnu važnost. Teme obrađene u knjizi (strukturalizam u fonologiji, generativna fonologija, segmentna fonologija, suprasegmentna fonologija i optimalnosna teorija) pokrivaju mnogo više od samog povijesnog prikaza razvoja fonološke misli. Sustavno su i temeljito objašnjeni ključni pojmovi te promjene u fonološkom pristupu, opisu i analizi jezika tijekom vremena. Posebna je pažnja posvećena optimalnosnoj teoriji, kao trenutno najutjecajnijoj, a u tom kontekstu dana je i optimalnosna analiza hrvatske prozodije.

Ova knjiga izvrsno je djelo koje će obogatiti lingvističku literaturu na hrvatskom jeziku.

Iz recenzije Prof. dr. sc. Vesne Mildner

Knjiga Suvremene fonološke teorije namijenjena je fonetičarima i lingvistima, jezikoslovcima širokog spektra – od onih koji se bave teorijskim izučavanjem jezika do onih kojima je podučavanje jezika struka.

Temeljit pregled suvremenih fonoloških teorija prvi put se u ovako kompaktnom obliku podastire domaćem čitateljstvu. Kroz prizmu različitih fonoloških teorija i s izvrsnim uvidom u njihov povijesni razvoj, autorica tumači temeljne fonološke pojmove i promišlja o jeziku kao govornom fenomenu koji u svojoj zvukovnoj i artikulacijskoj komponenti pokazuje nevjerojatnu raznolikost u različitim svojim ostvarajima.

Dodatnu vrijednost knjizi svakako daje i znanstvena aparatura – opsežan popis relevantne literature, brojni primjeri, glosar fonoloških pojmova, anotirani popis manje poznatih jezika, kontastivni indeks optimalnosnih ograničenja te predmetno kazalo i kazalo imena.

Zbog takve svoje strukture, knjiga Suvremene fonološke teorije priručnik je kojemu će se zainteresirani čitatelj uvijek iznova vraćati u potrati za relevantnom, strukturiranom i lako dostupnom informacijom.

 

O autorici

Višnja Josipović Smojver je redovita profesorica na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini: Fonetiku i fonologiju, Engleski širom svijeta te Suvremene fonološke teorije. 

Njezina glavna područja znanstvenog interesa su fonetika i fonologija, varijante engleskog jezika te engleski kao lingua franca. Objavljuje radove iz područja fonetike i fonologije, autorica je sveučilišnog udžbenika Phonology for Students of English, izlaže svoje radove na domaćim i međunarodnim konferencijama i sudjeluje u radu uredništva lingvističkih časopisa.

Od 2011. godine obnaša funkciju predstojnicu Katedre za engleski jezik.

 

Prikaz knjige

Suvremene fonološke teorije

Dodatne informacije

Težina0,610 kg
Autor

Višnja Josipović Smojver

Vrsta uveza

Meki uvez

Broj stranica

360

Godina izdanja

2017

ISBN

9789537997311

Nakladnik

Ibis grafika